Travertine rough effect


Travertine Rough Effect je zaujímavý a jedinečný dekoratívny efekt. Je vytvorený unikátnou technikou nanášania dekoratívnej omietky travertín.

Dodáva sa v širokej škále farieb a je jedným z najpopulárnejších techník pre interiéry.

Vzorky a vzorkovníky farieb všetkých nami ponúkaných stierok a omietok možete naživo vidieť v predajni Vanes Liptovský Mikuláš.

Image description